Restaurering

Restaurering

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og oppussing av gamle bygninger som skal beholdes i original stil. Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier av historisk betydning kan gå tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen for å forebygge ytterligere forfall og skade. Enkelte huseiere vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette. Ta kontakt med oss for et godt tilbud på restaurering. Vi vet hva vi driver med, og kan sørge for at byggtekniske verdier ikke går tapt.

Har du spørsmål?

Dersom det er noe du lurer på i sammenheng med våre tjenester, er vi åpen for en uforpliktende telefonsamtale om dine byggmessige behov.

Kontaktinformasjon

Adresse: 6964 Korssund
E-post: rs-nord@online.no
Tlf:
 480 31 025

Eller ta kontakt via vårt kontaktskjema!