Utvendig Asbestsanering

Utvendig asbestsanering

Asbest er ikke ett bestemt stoff, men en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan virke kreftfremkallende og øke risikoen for kreft. I Norge ble bruk og import av asbest forbudt fra 1985. De kreftformer som er sterkest relatert til innånding av asbeststøv er brysthinnekreft og lungekreft. Asbest kan også føre til godartet fortykkelse av brysthinnen og asbestose.

Risikoen oppstår når løse asbestfibre dannes til støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater og lignende innebære risiko med mindre de sages i, skades, bearbeides eller utsettes for andre påkjenninger. Materialer som inneholder asbest og som er godt vedlikeholdte, avgir ikke asbeststøv.

Hvor finner man asbest?

Asbest har vært i bruk i rundt 100 år, og i Norge var asbest særlig utbredt mellom 1940 og 1980. I dag er det fortsatt bare en liten del av de asbestholdige materialene som er fjernet fra eldre bygninger og installasjoner.

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt kjeler, rør og lignende, samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv ved riving og reparasjon. Asbest ble tidligere ansett som svært anvendelig fordi det er varmeisolerende og samtidig brannsikkert, og fibrene fleksible og sterke.
Man finner asbest i tak- og veggplater ute, kalt eternitt. Plater med asbest brukt inne, kalles internitt. Bruksområdene for asbest har vært svært mange.

Har du spørsmål?

Dersom det er noe du lurer på i sammenheng med våre tjenester, er vi åpen for en uforpliktende telefonsamtale om dine byggmessige behov.

Kontaktinformasjon

Adresse: 6964 Korssund
E-post: rs-nord@online.no
Tlf:
 480 31 025

Eller ta kontakt via vårt kontaktskjema!